Monthly Archives: únor 2016

Mezinárodní konference Electronic Healthcare Documentation a mentoringový kurs Health Information Management

Ve dnech 10. – 12. února 2016 proběhla pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference Electronic Healthcare Documentation a mentoringový kurs Health Information Management. Konferenci a mentoringový kurs organizovala EuroMISE Mentor Association ve spolupráci se Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Konfer...

Read more