Mezinárodní časopis pro biomedicínu a zdravotnictví je online časopis publikující příspěvky v angličtině nebo češtině. Časopis si klade za cíl informovat čtenáře o nejnovějším vývoji v oblasti biomedicíny a zdravotnictví se zaměřením na multidisciplinární přístupy, nové metody, výsledky a inovace. Časopis publikuje následující typy příspěvků: krátká sdělení o pokroku v různých oblastech biomedicíny a zdravotnictví, abstrakty konferenčních příspěvků, případové studie, eseje a články zabývající se tím jak věda, politika a vzdělávání ovlivňují náš svět a naopak, redakční komentáře, názory odborníků, informace o projektech, novém vybavení a inovacích.