Mezinárodní konference Electronic Healthcare Documentation a mentoringový kurs Health Information Management

Ve dnech 10. – 12. února 2016 proběhla pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference Electronic Healthcare Documentation a mentoringový kurs Health Information Management. Konferenci a mentoringový kurs organizovala EuroMISE Mentor Association ve spolupráci se Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Konference se konala dne 11. února 2016 v Lékařském domě a zúčastnilo se jí 36 delegátů ze šesti zemí. Konferenci zahájili krátkými příspěvky Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Bernd Blobel  předseda programového výboru konference a Jana Zvárová, předsedkyně organizačního výboru konference (foto 1). Dopolední odborný program byl rozdělen do dvou sekcí. První sekci otevřela zvaná přednáška Developments in Medical Informatics : Can the Future be Predicted from the Past?,  kterou přednesl Jan H. van Bemmel (foto 2),  jeden z  prezidentů International Medical Informatics Association a rektor Erasmus University of Rotterdam, Nizozemí v letech 2000-2003. Druhou dopolední sekci zahájil zvanou přednáškou Bernd Blobel  (foto 3) na téma EHR/PHR Systems Today and in the Future, dříve předseda organizace  HL7 Německo a předseda  CEN/ISSS skupiny pro standardizaci eHealth. V obou dopoledních sekcích si posluchači vyslechli ještě dalších pět přednášek k tématu konference. Odpolední sekci zahájila přednáškou Anna Adelöf (foto 4) s názvem The Emerge of Clinical Terminology –SNOMED CT. V odpolední sekci postupně zaznělo dalších šest přednášek. Závěrečná část konference byla věnována panelové diskusi k tématu  Electronic Health Care Documentation – What Should Be Integrated and How Can This Be Done?, kterou svým příspěvkem otevřela Pirkko Nykänen.  Z diskuse vyplynulo, že různí zdravotníci potřebují různou reprezentaci informací.  Do dnešní doby však tento problém nebyl zcela uspokojivě vyřešen. Zvaní řečníci, předsedající jednotlivých sekcí a členové panelu jsou na společné fotografii v pořadí zleva: Anna Adelöf, Pirkko Nykänen, Milan Tuček, Jana Zvárová, Jaroslav Pokorný, Lenka Lhotská, Bernd Blobel, Arie Hasman a Jan H. van Bemmel (foto 5). Všechny odborné příspěvky z konference jsou dostupné v prvním letošním čísle časopisu International Journal on Biomedicine and Healthcare (www.ijbh.org). Konference byla zakončena večeří v Profesním domě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Prohlídku pro účastníky konference v historické části budovy vedl bývalý proděkan fakulty Antonín Kučera (foto 6) s organizační pomocí jeho kolegy Jaroslava Pokorného.

Přednášky v mentoringovém kurzu k tématu medicínské informatiky Health Information Management zajistili profesoři Štěpán Svačina a Jana Zvárová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zahraniční profesoři Bernd Blobel z University Regensburg, Německo (foto 7),  Pirkko Nykänen z University Tampere, Finsko (foto 8), Arie Hasman z University Amsterdam, Nizozemí (foto 9) a Anna Adelöf z International Health Terminology Standards Developments Organization, Dánsko (foto 10). Kurz proběhl v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK a zúčastnilo se jej celkem 16 zájemců, převáženě z řad Ph.D. studentů (foto 11 a foto 12).