Mezinárodní setkání EuroMISE 2015

Ve dnech 16.-18. června 2015 proběhlo pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní setkání EuroMISE 2015. Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 sestávalo ze symposia „Information-based prevention in healthcare“, konference „Big Data Challenges for Personalized Medicine“ a dvou mentoringových kurzů. Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 organizovala EuroMISE Mentor Association ve spolupráci se Společností pracovního lékařství a Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Přednášky v mentoringovém kurzu k tématu „Big Data – Analysis and Modelling Challenges“ připravili prof. B. Blobel z Německa a Prof. P. Nykänen z Finska (foto 1). Přednášku v mentoringovém kurzu „Introduction to Technology Acceptance“ připravil prof. A. Hasman z Nizozemí (foto 2).

Symposium zahájil ve velké posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie jeho přednosta doc. M. Tuček, předseda programového výboru symposia (foto 3). Úvodem proběhly dvě zvané přednášky prof. Masice z Bosny a Herzegoviny a doc. Duška z České republiky. Následovala řada dalších zajímavých příspěvků k tématu symposia a podnětné diskuse. Konference se konala v Lékařském domě a zahájila ji předsedkyně programového výboru konference Prof. P. Nykänen. Během konference kromě řady dalších přednášek zazněly i tři další zvané přednášky prof. E. Hammonda (USA), Prof. B. Blobela a Prof. A. Hasmana. Zvaní řečníci a členové programového výboru konference byli společně vyfotografování v závěrečné sekci konference (foto 4). Všechny odborné příspěvky z konference i symposia jsou dostupné v časopisu International Journal for Biomedicine and Healthcare (www.ijbh.org).