Sémantická interoperabilita v biomedicíně a zdravotnictví

Semináře o sémantické interoperabilitě v biomedicíně a zdravotnictví se staly již pravidelným podzimním fórem, kde prezentují své práce zejména studenti doktorského studijního programu Biomedicínská informatika. Ve čtvrtek 18. září 2014 proběhl tento seminář v prostorách lázní Mšené a kromě doktorandů z 1. lékařské fakulty UK a 2. lékařské fakulty UK se semináře zúčastnili i někteří školitelé a členové oborové rady Biomedicínská informatika. Seminář byl organizačně zajištěn Výzkumným ústavem balneologickým ve spolupráci s EuroMISE Mentor Association. Seminář zahájili krátkými projevy proděkan 1. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. O. Kittnar, CSc., MBA a prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., předsedkyně oborové rady Biomedicínská informatika.

lazne

Předsedkyně oborové rady společně s prof. MUDr. Š. Svačinou, DrSc., bývalým děkanem 1. lékařské fakulty, založili doktorský studijní program Biomedicínská informatika již v roce 2001. Biomedicínská informatika je jedním z nejmladších oborů doktorského studia Biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze, které bylo nově koncipováno od 90. let a zahrnuje dnes téměř dvě desítky oborů. Všichni účastníci letošního semináře v lázních Mšené obdrželi sborník semináře, který obsahoval krátké příspěvky všech doktorandů v češtině a angličtině, doplněné kódy vybraných termínů v několika klasifikačních systémech a nomenklaturách. Součástí sborníku bylo i první číslo 2. ročníku Mezinárodního časopisu pro biomedicínu a zdravotnictví, který je zpřístupněn na internetu. Toto číslo obsahuje 16 příspěvků doktorandů, zprávu ředitele Výzkumného ústavu balneologického o lázeňství a výzvách 21. století a zprávu předsedkyně oborové rady o prvním brainstormingovém semináři pořádaném oborovou radou Biomedicínské informatiky v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 16. června 2014. Podíváme-li se zpět na pět ročníků semináře, zaznamenáváme vzestupnou úroveň prací. Je dobře, že příspěvky jsou publikovány česky i anglicky a jsou tak přístupné širšímu fóru zdravotnických pracovníků. Témata prací, publikovaných ve sborníku, ukazují, že Biomedicínská informatika se stala stejně významným oborem, jako jsou klasické medicínské obory doktorského studia, tedy třeba jako fyziologie, biofyzika nebo neurovědy.

Po jednotlivých prezentacích doktorandů probíhaly bohaté diskuse v multidisciplinární rovině. Neformální interakce mezi doktorandy, školiteli a dalšími účastníky semináře pokračovaly i v polední přestávce, kdy si účastníci mohli prohlédnout krásné prostředí lázní Mšené. Pro členy a příznivce EuroMISE Mentor Association jsou samotné přednášky ze semináře a další fotografie zpřístupněny na interních webových stránkách.